סעודת ראש חודש שבט בחטיבת הביניים וחלוקת תעודה הוקרה לאמהות בית היקרות!

הגדרות כלליות כניסה למערכת