שבת סמנריון של כיתה יא תשע"ט

יש לנו במה להתגאות ראש ישיבת שדרות החמיא לתלמידים שלנו, פשוט כיף ענק

הגדרות כלליות כניסה למערכת