בשעה טובה, שנת הלימודים תש"פ נפתחה בצורה מיטבית ומעל המצופה, התגעגענו משני הצדיים, התלמידים לכיתות ולבית המדרש, וצוות ההוראה למורים, שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

הגדרות כלליות כניסה למערכת