גלישה נבונה ברשת

סרטונים:

מדריך לגלישה בטוחה באינטרנט –

אתר לילדים צעירים

פרטים אישיים ברשת                           

בריונים ברשת                                          

סכנות ברשת-משטרת ישראל                                           

חשיפה ברשת

זכויות יוצרים ברשת -מצגת    

סרטונים מאתר איגוד האינטרנט הישראלי

 

אתרים:

אינטרנט בטוח                                    

טיפה בים – אינטרנט וגלישה

מילון מושגים

אינטרנט בטוח כל השנה

           

פעילות מתוקשבת:

חיים ברשת – אתר ממשלת ישראל "על הגובה"

הגדרות כלליות כניסה למערכת