אישורים לתחילת שנה

אישורים לתחילת שנה:

1. אישור טיולים כללי

2. אישור צילום

3. הצהרת בריאות

4. הצהרת בריאות מרופא

יש להחתים את ההורים ולהביא אישורים אלו למזכירות הישיבה.

בהצלחה!

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת