לוח חופשות

תאריך עברי

תאריך לועזי

תאור

יום ב', ט"ז אלול תשע"ח

27.8.2018

פתיחת שנה"ל תשע"ט

יום א', כ"ט אלול – יום ה', ד' תשרי תשע"ט

9-13.9.2018

חופשת ראש השנה

יום ג', ט' תשרי – יום ד', י' תשרי תשע"ט

18-19.9.2018

יום כיפור בישיבה

יום ה', י"א תשרי-יום ד', כ"ד תשרי תשע"ט

20.9-3.10.2018

חופשת סוכות

יום ג', כ"ו כסליו – יום ג', ג' טבת תשע"ט

4-11.12.2018

חופשת חנוכה

יום ה', י"ד אדר ב'-יום ו', ט"ו אדר ב'  תשע"ט

21-22.3.2019

חופשת פורים

יום ו', ז' ניסן – יום ב', כ"ד ניסן תשע"ט

12-29.4.2019

חופשת פסח

יום ה', ד' אייר- יום א', ז' אייר תשע"ט

9-12.5.2019

חופשת יום העצמאות

יום ה', י"ח אייר תשע"ט

23.5.2019

חופשת לג' בעומר

יום א', כ"ח אייר תשע"ט

2.6.2019

יום ירושלים

יום ו', ד' סיון- יום א', ו' סיון תשע"ט

7-9.6.2019

שבועות בישיבה

יום ב', ז' סיון תשע"ט

10.6.2019

חופשת שבועות

יום ה', י"ז סיון תשע"ט

20.6.2019

סיום שנה"ל

חלוקת שנה"ל:

                          חט"ב:

שליש א'

יום שני, ט"ז אלול (27.8.2018)- יום שני, כ"ה כסליו (3.12.2018)

שליש ב'

יום שלישי, ג' טבת (11.12.2018)- יום רביעי, ה' ניסן (10.4.2019)

שליש ג'

יום ראשון, כ"ג ניסן  (28.4.2019)-  יום רביעי ז' תמוז (20.6.2019)

                          חט"ע:

מחצית א'

יום שני, ו' אלול (27.8.2018)- יום שישי, י' בשבט (26.1.2019)

מחצית ב'

יום ראשון יב' שבט (28.4.2019)- יום רביעי, ז' תמוז (20.6.2019)

ימי הורים:

1) יום הכרות הורים –  יום שלישי כ"ד אלול תשע"ח  4.9.2018.

2) אסיפת הורים חט"ע וחט"ב- יום רביעי כ' כסלו תשע"ט  28.11.2018.

3) מסע בעקבות לוחמים וסיומי מסכתות- יום ראשון כ"ד כסלו תשע"ט 2.12.2018

4) יום הערכה ותודה לאימהות- יום שני א' שבט תשע"ט 7.1.2019.

5) אסיפת הורים חט"ע וחט"ב- יום ראשון י"ז אדר ב'  תשע"ט 24.3.2019.

6) יום הורים כישרונות צעירים וסיום פנימיה- יום שלישי ט' סיון תשע"ט 12.6.2019.

טיולים שנתיים:

כיתות ז'-ח'

ימים ד'-ה', ה'-ו' ניסן תשע"ט 10-11.4.2019

כיתות ט'-י"א

ימים ג'-ה', ד'-ו' ניסן תשע"ט 9-11.4.2019

טיול י"ב

ימים ג'-ה', ל' תשרי-ב' חשון 9-11.10.2018

גיחה י'-י"א

ימים ד'-ה', א'-ב' חשון 10-11.10.2018

 

 

 

 

 

 

מסיבות:

בר-מצווה

יום שלישי ל' שבט תשע"ט 5.2.2019

סיום ט'

יום שלישי, ט"ו סיון תשע"ט 18.6.2019

סיום יב'

מוצ"ש פרשת שלח לך י"ט סיון תשע"ט 22.6.2019  

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת