אישורים לתחילת שנה

אישורים לתחילת שנה:

1. אישור טיולים כללי

2. אישור צילום

3. הצהרת בריאות

4. הצהרת בריאות מרופא

יש להחתים את ההורים ולהביא אישורים אלו למזכירות הישיבה.

בהצלחה!

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות